OKVe

Onafhankelijke KaderVereniging emmaüs

Get Adobe Flash player

Welkom op de website van OKVe

Welkom op de website van OKVe.  

OKVe, de Onafhankelijke KaderVereniging emmaüs, is een feitelijke vereniging opgericht onder de vleugels van NCK, de Nationale Confederatie voor Kaderpersoneel.

OKVe wil een alternatieve stem zijn in de sociale overlegorganen binnen de vzw Emmaüs.  OKVe werd opgericht op de campus van Malle-Zoersel en sinds de sociale verkiezingen van 2012 actief in de ondernemingsraad voor het Algemeen Ziekenhuis St.-Jozef en het Psychiatrisch Centrum Bethanië

Vanuit onze specifieke positie als kaderpersoneel kijken wij naar de grote en kleine verhalen van onze instellingen, willen we mee helpen zoeken naar antwoorden en oplossingen voor de velen vragen en problemen die er kunnen rijzen in de relatie werkgevers-werknemers.
Wij willen niet enkel aandacht hebben voor de noden van het kaderpersoneel, ook andere personeelsgroepen (arbeider of bediende, jong of oud) verliezen we niet uit het oog omdat we nu eenmaal voor hetzelfde doel instaan: goede zorg voor patiënten

Goede zorg voor patiënten begint bij goede zorg voor het personeel.  En net daar wil OKVe uw onafhankelijke stem zijn, los van verzuiling, vertrekkend vanuit de noden van ‘de werkvloer’ zonder de noden van de organisatie uit het oog te verliezen

Streven naar redelijke evenwichten in een constructieve dialoog zonder onze onafhankelijkheid te verloochenen.

OKVe heeft twee verkozen afgevaardigden in de ondernemingsraad van de vzw Emmaüs Campus Zoersel-Malle. In overleg met het bestuur van OKVe zorgen zij ervoor dat de thema's op de ondernemingsraad ook vanuit de bril van kaderleden worden belicht

Bestuursleden

OKVe wil een permanent overleg met directie om de belangen van alle kaderleden verbonden aan het psychiatrisch centrum Bethanië te Zoersel en het algemeen ziekenhuis St.-Jozef te Malle te verdedigen.


Doelstellingen

Helaas kon OKVe haar zetel in de ondernemingsraad na de sociale verkiezingen van mei 2016 niet bestendigen.  Toch blijft OKVe actief, bereikbaar en aanwezig om elke redelijk vraag van het personeel op te nemen en extra waakzaam te blijven voor de positie van het kaderpersoneel 

Nieuws

Hier vind je allerlei links naar nuttige, interessante websites.Links